Cosmopolitana logo
 
 
 
  O M   C O S M O P O L I T A N A
             
  Etablert fagmiljø
Cosmopolitana er godt
etablert og har stor tverrfaglig kompetanse. Hovedfokuset
er på kroppsbehandliger, men
både aromaterapi, hudpleie,
fotterapi, negledesign,
hårfjerning, farging av vipper
og bryn, lymfedrenasje og
selvbruningsbehandlinger står
på menyen. Klinikken har også
en ernæringsterapeut. Alle våre
medarbeidere er spesialister
innen ulike felt.

side 1  2  3  4 


B E H A N D L I N G E R
P R O D U K T E R
S P A - P A K K E R
B O N U S K O R T
G A V E K O R T
P R I S E R
O M  O S S
K O N T A K T
F O R S I D E
   
 
   

 

   
     
           
   
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R