Cosmopolitana logo
 
 
 
  B O N U S K O R T
           
Ved hver 7. behandling gir vi deg
et verdikort til en verdi av kr 200.
Verdikortet kan brukes på
behandling og kjøp av produkter.
For at bonuskortet skal være
gyldig må kortet stemples av
Cosmopolitana sine ansatte.

· Bonuskortet kan ikke benyttes
  hvis man har andre rabatt-
  ordninger som f.eks. klippekort.
· Bonuskortet kan kun brukes hvis
  man har fått utført behandling
  eller kjøpt produkt til en verdi
  fra kr 450.
· Kortet kan ikke brukes ved
  kjøp av gavekort!
B E H A N D L I N G E R
P R O D U K T E R
S P A - P A K K E R
B O N U S K O R T
G A V E K O R T
P R I S E R
O M  O S S
K O N T A K T
F O R S I D E
   
   
 

       
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R