Cosmopolitana logo
 
 
 
    K O N T A K T   O S S
           
Cosmopolitana Spa
med basseng og badstu
Slemdal Senter
Stasjonsveien 4, 0776 Oslo
Telefon: +47 22 44 94 45
post@cosmopolitana.no
Klikk her for kart

Åpningstider
Mandag-torsdag: 10-19
Fredag: 10.00-15.00
Lørdag: Etter avtale
Våre terapeuter står
gjerne til disposisjon
ut over disse tidene
.
B E H A N D L I N G E R
P R O D U K T E R
S P A - P A K K E R
B O N U S K O R T
G A V E K O R T
P R I S E R
O M  O S S
K O N T A K T
F O R S I D E
   
 
   

 

   
     
           
   
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R