Cosmopolitana logo
 
 
 
    C O S M O P O L I T A N A   S P A
           
gir deg et fredelig, avslappende
miljø - en mulighet til å kople av
fra hverdagens stress og
påkjenninger, OG BARE NYTE!

Stamkunde eller nykommer - hos
Cosmopolitana Spa møter vi deg
med vennlighet og åpne armer.
Har du aldri vært på spa eller
skjønnhetssalong før, ønsker vi
deg velkommen til en gratis
konsultasjon - ring for å avtale
tid! Vi tar imot både kvinnelige
og mannlige gjester
.

forrige side
B E H A N D L I N G E R
P R O D U K T E R
S P A - P A K K E R
B O N U S K O R T
G A V E K O R T
P R I S E R
O M  O S S
K O N T A K T
F O R S I D E
   
 
   

 

   
     
           
   
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R